تالار زبانشناس

ازکجاشروع کنم

بنده حدود1500وازه و60درصدگرامردبیرستان بلدم
روزی 30دقیقه عم بیشتروقت ندارم
مکالمه رو بازبانشناس ازکجاشروع کنم
راهنمایی بفرمایید
باتشکر

1 Likes

دوره‌ی داستان واقعی برای شما مناسب هست.

2 Likes