تالار زبانشناس

تفاوت life و lives در جمله

This decision transformed his life and the lives of many people he met along the way.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چاق، بیمار، و تقریبا مرده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « چاق، بیمار و تقریبا مرده »

5 Likes

Life یک اسم هستش برای مثال
!Life is a dash! Enjoy
زندگی کوتاه است لذت ببر

Live (لیڤ) یک فعل هستش مثال
We live in 21th century
ما در قرن 21 زندگی میکنیم

Live ( لایڤ) هم یک صفته مثال
Live animal/ person
حیوان/انسان زنده
یا
Live show/program
برنامه ی زنده

5 Likes

این تصمیم ،زندگی او و زندگی بسیاری از افراد را که در طول مسیر با آنها ملاقات کرده بود ، دگرگون کرد

اولیش مفرد هست و دومی جمع
جمع life هم lives میشه.

4 Likes

ممنون از توضیحات خوبتون

3 Likes