Sink چرا toنگرفته

سلام چرا قبل sink. ازtoاستفاده نشده
As the soldiers watched the ships sink,


این تاپیک مربوط به درس« زمان گذشته ی استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « کشتی های غرق شده و ووگهای شکسته »

2 پسندیده

چرا که infinitive نیست

در این صورت بعد از اینکه از فعل گذشته ساده استفاده کرده باید بعدش فعل حال ساده استفاده کنه (و با اینکه تو حال ساده ست اشاره به گذشته داره)

4 پسندیده

درود بر شما، کمی بیشتر توضیح میدهید؟
ممنونم.:pray:

سلام
watch از دسته افعالیه که اگه قرار باشه بعدش یک فعل اضافه بشه، باید به صورت ساده بیاد نه مصدری(+ing/to+)
مثال:
I watched her go
یا مثال بالا
They watched the ships sink

1 پسندیده