تالار زبانشناس

اشتباه ترجمه was با saw

He saw a beautiful, white bird!
“او پرنده ای زیبا و سفید دید” در ترجمه درس به اشتباه نوشته شده “او پرنده ای زیبا و سفید بود!”

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

4 Likes