تالار زبانشناس

پیدا کردن پارتنر چطوریه


این تاپیک مربوط به فصل« بسته ی اول » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه »

2 Likes

اینجا آگهی کنید

6 Likes

منم دنبال پارتنر هستم ک باهم مکالمه کنیم باهم داستان لهونیم و‌راحبش صحبت کنیم کسی هست ایا؟؟؟؟؟

3 Likes