تالار زبانشناس

پارتنر برای مکالمه و بالا بردن مهارت زبان انگلیسی

سلام دنبال پارتنر برای مکالمه و تبادل مهارت زبان هستم …سطح زبان من هم pre elementry هستش…هرکی تمایل داره به آی دی تلگرام من پیام بده…https://t.me/MMNaeimi

2 Likes

2 posts were merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن