در این جمله چرا در کنار projected,کلمهare اومده؟ اسم این نوع گرامر چیه که مطالعش کنم؟؟

When the photographs are projected


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 02 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های ساده » کتاب: « سینما »

1 پسندیده

چه زمانی عکس ها روی پرده نمایش داده میشوند؟
این زمان مجهوله چون نگفته توسط چه کسی
و علت استفاده از are اینه که عکس به صورت جمع اومده

1 پسندیده