بعضی لغات ها سفید نمیشند

این تایپ مربوط به جوجه اردک زشت هستش


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 پسندیده

چرا میشن یه بار دیگه امتحان کن

4 پسندیده