تالار زبانشناس

Let's talk about important phrases

Hello everybody l will upload some pictures here and if you want we can practice together


(Unit 12)

the pictures are from word skill intermediate

6 Likes

Hi Mohamamd
Good job
Your picture was useful
So , Can you tell me which book do you use ?

3 Likes

Oxford word skills
Intermediate

Oxford-Word-Skills-IntermediateCD--2-

4 Likes

??
Good or bad?
What do you think about this book? is it okay

3 Likes

We will have other units soon…:grinning::grinning:

3 Likes

Oh obviously good
I think it’s so useful
:muscle::muscle::muscle::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

4 Likes

absolutely…is true

4 Likes

This book is excellent.

I like it a lot. I think who everybody must study this book.

4 Likes

ببخشید میشه بدونم لولتون چیه خانم elahe

3 Likes

من از سطح خودم، دقیق خبر ندارم. چون تا حالا کلاس زبان نرفتم و خودم مطالعه مستقل داشتم.

3 Likes

ینی این کتاب رو خوندید. کامل

3 Likes

من کتاب رو کامل نخوندم. ولی کتابش رو دارم و نگاه کردم و اکثر لغت هاش رو تو جاهای دیگه، قبلاً یاد گرفتم.
زینب جان تو این کتاب رو کامل خوندی؟ @zeinabss

3 Likes

بله تشکر…

3 Likes

موافق هستید این چالش رو جلو بریم

3 Likes

چالشتون چی هست؟ …

2 Likes

اینکه با استفاده از لغات مهم هر درس یه داستان بنویسیم و اگه دوست داشتیم ویس بزاریم…

3 Likes

داستان کار سختی است. چون خلاقیت می خواد و من رو راست، آدم خلاقی نیستم.
ولی می شه باهاشون جمله بسازیم.

2 Likes

بله تقریبا یه داستان کوتاه دیگه یا یه مکالمه کوتاه که باعث یادگیری عمیق میشه

3 Likes

یا یه پاراگراف آزاد بنویسیم.

2 Likes

با نوشتن یک پاراگراف برای هر لغت موافق هستم.
ولی برای داستان، خلاقیت ندارم.

2 Likes