ببخشیدا این اصطلاحه🤦‍♀️

the waitress asks.“Don’t mind if I do,” turtle says.


این تاپیک مربوط به داستان« برو، پیت، برو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

3 پسندیده

این منظورش اینه (مشکلی نداری؟)
میگه مشکلی نداری اگه انجام بدم؟منظورش عمل خوردن هستش

7 پسندیده