She lay curled up

چرا اینجاcurl up رو بهش ed داده در حالی که فعل قبلیش گذشته هست؟ مگه فعل lay نیس پس چرا ed ،curl up گرفته? و curl up توی این جمله فعله یا صفته؟


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های متوسط » کتاب: « شمال و جنوب »

2 پسندیده