معرفی padcast esl

دوستان زبان شناس پادکست esl بهترین پادکست ها برای لهجه امریکن است من خودم خیلی دوستش دارم . چون padcast بهترین گزینه برای تقویت lis است.
من خودم اموزشگاه میرفتم معلم پادکست های esl معرفی کرد .


این تاپیک مربوط به « پادکست ESL » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.

10 پسندیده