تالار زبانشناس

چرا help به صورت مجهول نیومده؟

but the rabbit always managed to save his skin, helped all the time by the friends
but the rabbit always managed to save his skin, helped all the time by the friends
در این جمله به خرگوش کمک شده. نباید help به صورت مجهول بیاد؟.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش سخاوتمند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

1 Likes

سلام دوست گرامی :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet:صبح آدینه تون بخیروشادی :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet:
لطفا به تاپیک دیل مراجعه کنید؛

باآرزوی موفقیت :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet:

2 Likes