تالار زبانشناس

اجزای جمله ...that's strange

چطور نوشته شده that’s strange, though momy duck
و یا go away ,said his brothers and sisters
و it’s you, said another beautiful swan
ومثلا ننوشته: momy duck though, that’s strange


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

قواعدش همین طوره، اول حرفشونو میزنه و بعد میگه کی این حرفو گف.

1 Likes