تالار زبانشناس

But I'm sure there will only be a few tickets left

will be left چه زمانیه!!!


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 39- خواننده محبوب آدریان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

آینده ساده (مجهول)
باقی خواهد ماند

1 Likes