تالار زبانشناس

Iqbal is just a little boy, but he has been very brave

Iqbal is just a little boy, but he has been very brave.
چرا در جمله اول is اومده اما در جمله دوم has been؟؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

1 Likes

سلام
فکر میکنم به این صورت باشه که جمله اول منظورش زمان حال که میگه یه پسر کوچکیه ولی جمله دوم مربوط به شجاعتش هست که از گذشته تا حالش و شاید تا آینده ادامه داره( زمان حال کامل یا ماضی نقلی
Have + past participle
ترجمش اینطوری میشه
اقبال یه پسر خیلی کوچکیه، اما او همیشه شجاع بوده

2 Likes

اگه دقت کنی butبه کار برده منظورش اینه که اون یه پسر کوچیکه ولی خیلی شجاع شده

1 Likes

He has always been very brave او همیشه شجاع بوده

2 Likes