تالار زبانشناس

I should have come to a lake by now

زمان این جمله چیه

I should have come to a lake by now.


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 45- تونی پیاده روی کرده است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes

ماضی نقلی است (have/has + اسم مفعول فعل)

3 Likes

Comeکه اسم مفعول نیست مگه اسم مفعولشcame نمیشه؟

4 Likes

اسم مفعول come میشه come

4 Likes

مرسی از راهنماییتون :pray::pray::pray:

4 Likes

گذشته و چیزی که الان احساس پشیمونی داره

1 Likes