تالار زبانشناس

Got کجاها استفاده می شود؟

من از لحاظ ساختاری نمیتونم توضیح بدم
ولی get تو جملات یا معنی اصلیو داره یا امکان داره یه اصطلاح باشه مثله: وارد شدن
She gets into granny’s house
یا سوار شدن
She gets on the bus
یا خارج شدن
She gets out of the house
یا پیاده شدن
She gets off the bus
یا مچ گرفتن
She got me
یا فهمیدن
She got it
یا یه نکته ای از یه مسئله ای دریافتن
She got something out of it
مفهوم اصطلاحاتی هیچ قانون و منطقی پشتش نیست و پیشنهاد من آنالیزشون نکنید چون هیچی عایدتون نمیشه. بیشتر باید تو جاهای مختلف اینارو گوش بدید تا بتونید به مرور با اینا آشنا بشید.
معنی get که گذشتش got هست در اکثر جاها یعنی گرفتن.

12 Likes

Get یکی از کلمات پرکاربرد و جادویی تو زبان انگلیسی هستش. به نظر من هم فقط با تکرار اون در جملات و کلمات متفاوت میشه اون را درک کرد