تالار زبانشناس

If you try both, you should then be able to make up your mind

جمله should then be به معنی شاید معنی میشه ؟؟؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 48- دانشگاه یا دوره آنلاین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

معنیشون به ترتیب اینجوری میشه
Should: باید
Then: پس
Should then: پس باید
Be able to: قادر بودن، توانستن
Make up mind: تصمیم گرفتم (معمولا بین دو چیز)
معنی کل جمله:
اگر هر دوتا رو امتحان کنی، پس باید بتونی تصمیمت رو بگیری.

5 Likes

معنیش مثل وقتیه که بگین :
then you should be able to make up your mind فقط جای then عوض شده

4 Likes