تالار زبانشناس

کاربرد ing در مکبث

"I am king, but I am not happy. I feel terrible about killing Duncan and Banquo and I am worried people will know my secret.

چرا اینجا killing اومده؟یعنی فعل ing گرفته.
یا مثلا قسمتی که کلمه sleepwalking اومده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

در این تاپیک سوالتون جواب داده شده

3 Likes