تالار زبانشناس

توی جمله ی i suppose ishould've asked you to give me back my goose without trying to eat you


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

Should’ve مخفف شده ی چی هست؟

1 Likes

مخفف should have هستش

3 Likes

عزیزم should have مخفف شده

2 Likes