تالار زبانشناس

He has had advanture

سلام اینو نمیشه فهمید چیه منظورش و قابل تفهیم نیست واسم‌ممنون میشم کمکم کنید

1 Likes

اون کلی ماجراجویی داشته

2 Likes