زمان جمله در داستان جوجه اردک زشت و مکبث چه فرقی دارند

چرا تو داستان جوجه اردک زشت فعل درآمدند بصورتcame out اومد ولی تو داستان مکبث بصورتcome out اومده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 پسندیده

سلام
لطفا هر دو جمله را بنویسید

2 پسندیده

فعل come ریشه فعل هس و زمان حال هستش و گذشتش میشه came
پس جوجه اردک را راوی در زمان گذشته روایت میکنه و مکبث را در زمان حال

4 پسندیده

شما برعکس ننوشتین این جوری که come فعل حال در داستان مکبث و cameزمان گذشته ساده در داستان جوجه اردک زشت

3 پسندیده

در داستان جوجه اردک این جمله است:ducklings came out
داستان مکبث king Duncan comes for dinner

5 پسندیده

بله الان درستش کردم :slightly_smiling_face:

4 پسندیده