تالار زبانشناس

معنی کلمه run over

معنی کلمه run over معنی رسیدن به جایی هم میده آیا؟


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 01 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « بانیان و بسب »

1 Likes

My work meetings always run over.
( ملاقات کاری من همیشه طولانی میشه )
در اینجا به معنی طول کشیدن بیش از حد تعیین شده اومده.
She ran over her notes before giving the lecture.
( او قبل ارائه سخنرانی یادداشت هاش رو مرور کرد. )
در اینجا به معنی سریع خوندن اومده.
Two children were run over and killed.
( دو بچه زیر گرفته شدن و مردن. )
در اینجا به معنی زیر ماشین اومدن بکار رفته.
یک کاربرد دیگه ش در معنای لبریز شدن یا overflow هست.
در انیمیشن مذکور هم به معنای ‘سریع رفتن به’ به کار رفته.

3 Likes