Swans یعنی چه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 پسندیده

برا اینکه دو تا قو بودند و جمع بسته میشه، جمع swan میشه swans

1 پسندیده

Swan به معنی قو (نوعی پرنده) هست

1 پسندیده