تالار زبانشناس

Can you believe this guy?

چرا تو ترجمش گفته مارو مسخره کردی؟
believe یعنی باور داشتن


این تاپیک مربوط به داستان« کبوتر یک سوسیس پیدا کرد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « داستان های کبوتر »

1 Likes

این جمله یه عبارت خاصه
به معنی باور داشتن نیست

چند معنی داره

تصور کن که یک کسی می‌خواد یک چیزی رو خیلی گران بفروشه. میتونی بگی ?!“can you believe this guy”
He must be out of his mind!

فقط یه مثال ^
من نمیدونم چطور توضیح دقیق بدم پس کسی دیگه بیاد بهتر باشه :blush:

3 Likes