تالار زبانشناس

سوال در ارتباط عنوان درس جابجایی مالکیت و صفت

کدومش The monster of Ness loch یا
The loch Ness monster ؟!!!
از لحاظ گرامری آیا درسته الان در اینجا مالکیت به صورت صفت اومده هیولای دریاچه طبق خوانده‌های های ما
the monster of loch درسته ک دراینجا اومده
:point_left: The loch monster و loch بشکل صفت استفاده شده
و
همینطور کلمه Ness که باید از قبل از loch بیاد: یعنی
Ness loch اومده :point_left: loch Ness !
The monster of the Ness loch شده
The loch Ness monster این عنوان با این روش ساخت کلیه خونده های قواعد گرامریمون رو تا الان زیر سوال میبره


این تاپیک مربوط به درس« هیولای دریاچه لاخ نس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

1 Likes