تالار زبانشناس

مفهوم جمله زیر?

It’s very well stocked! مفهوم این جمله چیه?

1 Likes

2 Likes

اسم این نرم افزار چیه?

1 Likes

دیکشنری تحلیلگران ک البته اصلش لانگ من هست و در غالب این نرم افزار اومده
آیکونش هم همون علامت زرد بالا سمت راست هست
ی دیکشنری دیگه هم ب اسم blue dict هست البته فارسیه ولی خیلی مناسب هست

2 Likes