تالار زبانشناس

Now let's hear the story about Bill who hates being stuck in traffic

being stuck اصطلاحه؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 57- بیل از گیر کردن در ترافیک متنفر است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

عبارت stuck in traffic به معنی گیر کردن در ترافیکه.

1 Likes