تالار زبانشناس

) Phil had had three children. Had Phil had two children? No, Phil hadn't had two children. He had had three children. 2) فیل سه فرزند داشت

اگر در این جمله یک had بکار میرفت چی میشد؟چرا ۲ تا had بکار رفته؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 36- خانواده بزرگ فیل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام این ساختار گذشته کامل هستش

اگر دو عمل در گذشته اتفاق بیافتد یکی بر دیگری مقدم باشد یعنی یکی زودتر از دیگری اتفاق افتاده باشد برای بیان عمل اول از گذشته کامل و برای بیان عمل دوم از گذشته ساده استفاده می کنیم.

7 Likes

یعنی اگه فقط یک hadمی نوشت جمله اشتباه میشد یا اونطوری هم درست بود؟

3 Likes

بله ساختار جمله اشتباه میشد

1 Likes