تالار زبانشناس

ساختار only to see

در جمله
They went back to the field only to see one sheep left
چرا اینجوری نوشته شده
نمیتوانست اینجوری باشه؟
… went back to the field and saw that there was only one sheep left


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام دوست گرانقدر :bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::tulip:شب بهاریتون فرح بخش :bouquet::blossom::hibiscus::rose::tulip::tulip:

لطفا به تاپیک ذیل مراجعه فرمایند:

باآرزوی موفقیت :bouquet::cherry_blossom::sunflower::hibiscus::rose::tulip::tulip::hibiscus::blossom:

1 Likes

با تشکز و سپاس از جنابعالی

1 Likes