تالار زبانشناس

Now در کجای جمله به کار میره

Claudius is now the king

Claudius is very worried about Hamlet now

All the royall family are now poisond

فرقی داره که now کجای جمله بیاد


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

این تاپیک را مطالعه کنید

2 Likes