تالار زبانشناس

بیان کردن شرایط آب و هوایی

برای بیان شرایط آب و هوا همیشه از itاستفاده میشه؟!


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

درسته
It’s rainy
It’s Sunny
مطلب زیر رو هم توصیه می کنم بخونید
https://www.talkenglish.com/speaking/lessondetails.aspx?ALID=4533

3 Likes