تالار زبانشناس

Him or her?!

my mom says i kinda look like him.
آیا به جای him نباید herگفته می شد؟


این تاپیک مربوط به درس« با خلاصه کردن مانند بومی ها صحبت کنید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « همین حالا انگلیسی صحبت کن! »

2 Likes

شاید منظورش پدرش بوده که گفته him

1 Likes

my momیعنی مادرم نه پدرم!

1 Likes

گفته مامانم میگه من یه جورایی شبیهشم حالا بستگی داره شاید داره میگه مامانه میگه یه جورایی شبیه باباشه

1 Likes

بستگی به جمله قبل و بعد داره

1 Likes

اینجا ضمیر him قطعا بر میگرده به جمله ی قبل که شخص مورد نظر مذکر بوده. این ضمیر برای my mom نیست

4 Likes

کاملا درسته مادرش در مورد هر کس که صحبت میکرده منظورش همان فرد مذکر بوده

2 Likes

دوست عزیز این جمله خارج از متن و به عنوان مثال گفته شده. شما توی فارسی هم ممکنه بگین مادرم میگه من شبیهشم. در حالیکه ممکنه جمله ی قبل این باشه: اون کسی که گوشه ی اتاق وایساده برادرمه، مادرم میگه من شبیهشم. منتها خوبی انگلیسی اینه که ضمیر مذکر و مونث فرق داره و شما با همون جمله ی تنها هم میتونین متوجه بشین که به یه فرد مذکر داره اشاره میشه.
یه چیز جالبتر، حتی اگه جمله بود I look like her. معلوم نبود بازم به مادر اشاره داشته باشه. چون جمله خارج از متنه و میتونه به هر شخص مونثی که مادر گوینده فکر میکنه شبیهشه اشاره داشته باشه.

1 Likes