تالار زبانشناس

درخواست پارتنر

سلام،دنبال یک پارتنر جهت ارتقاع مکالمه هستم.سطح زبانم متوسطه.مایل بودین توی واتس آپ در خدمتم.۰۹۱۲۱۵۴۶۱۳۴ منصور

1 Likes

2 posts were merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن