تالار زبانشناس

در این جمله s نشانه جمع است؟؟

Five pretty, yellow baby ducklings came out.
آیا در کلمه ducklings حرف s اضافه نیست؟؟؟ما داریم راجع ب یه جوجه اردک زشت صحبت میکنیم


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام دوست گرامی :blossom::sunflower::hibiscus::rose::tulip::tulip:صبح بهاریتون بخیروشادی :blossom::sunflower::rose::rose::tulip:
بله s جمع است و بر میگردد به ۵تا جوجه اردک

باآرزوی موفقیت :blossom::sunflower::hibiscus::rose::tulip::tulip::hibiscus:

2 Likes

داریم در مورد پنج جوجه اردک صحبت می کنیم
پس نوشتن s ضروریه

1 Likes

آها متوجه شدم دوست عزیز دقت نکردم💚

2 Likes

مچکرم میترا خانم متوجه شدم💚

1 Likes