معنی جمله There ever could be چیست؟

در داستان شیر و موش معنی جمله there ever could be ذکر نشده است


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

6 پسندیده

من فکر می کنم میشه
همیشه می تواند باشد

6 پسندیده

Ever could be به معنی بهترین حالت ممکنه هست
منظور دوستی موش و شیر هست که به بهترین حالت ممکنه شکل گرفت

10 پسندیده

میتونیم اینجوری معنی کنیم:
تو بهترین دوستی هستی که میتونست وجود داشته باشه.

9 پسندیده

مرسی عارفه خانم همین هست:rose::rose::rose:

4 پسندیده

پس چرا کلمه ی که رو نیاورده سخته معنی کردنش معنیش میشه شماهستید بهترین دوست موجود تابه حال میتونست باشه

1 پسندیده

Thereever could be

1 پسندیده