تالار زبانشناس

علت استفاده ing

سلام. Duckling اسمه. به نظرمن به ing مربوط نیس.

1 Likes