تالار زبانشناس

معنیbess در جمله ی:

The English people liked Elizabeth and called her 'Good Queen Bess


این تاپیک مربوط به درس« ملکه الیزابت اول » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

2 Likes

سلام. خوش اومدید :sunflower:
فکر می کنم مخفف الیزابت باشه…به چند حرف انتهاییش دقت کنید
دیکشنری کالینز

(iˈlɪzəbəθ ; ɪˈlɪzəbəθ )

noun

  1. a feminine name: dim. Bess, Bessie, Beth, Betsy, Betty, Elsie, Libby, Lisa, Liz; var. Elisabeth, Eliza
5 Likes