محل قرارگیری قید nowکجاست

Claudius is now the king
Claudius is very worrid about hamlet now
تو درس هملت now
در جمله اول وسط جمله قرار داره
در جمله دوم آخر جمله قرار داره علتش چیه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 پسندیده

این تاپیک رو مطالعه کنین

5 پسندیده