تالار زبانشناس

Would به چه معناست

کادبرد would اینجا چیه ؟

everyone was very pleased that they would have no more problems with the dragon.

would چند تا معنی داره؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

گذشته will میشه would،
و این :point_down: صفحه هم میتونه بهتون کمک کنه

4 Likes