تالار زبانشناس

چرا are بعد رومئو قرار نگرفته؟؟؟

Then you and Romeo can be free together."


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

خب دیگه از can استفاده شده وقتی از افعال مدال استفاده میشه فعل tobe نمیاد که
سپس تو و رومئو میتوانید باهمدیگر ازاد شوید رها شوید

2 Likes