تالار زبانشناس

در جمله زیر معنی کلمه hopped on چیست

Every day when Amelia Bedelia got home from school, she raced outside and hopped on her swing. She swung back and forth fifty times.


این تاپیک مربوط به داستان« آملیا بدلیا پشتیبان پرنده ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « آملیا بدلیا »

1 Likes

سلام
داره‌میگه میپرید روی تابش

2 Likes