تالار زبانشناس

کاربرد swung در جمله زیر

The front door swung wide open


این تاپیک مربوط به داستان« آملیا بدلیا در حال سِیر » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « آملیا بدلیا »

1 Likes

فعل جمله هست.
برای درب، کاربرد wide open یعنی کاملا باز.
فعل swing هم به معنی چرخیدن هست در اینجا منظور حرکت کردن چرخشی در بخاطر لولاها :grin:

2 Likes

خیلی هم لازم نیست باشه🙁وقتی میگه the front door wide open یعنی در بازه دیگه چکار لولا داره😟

1 Likes

@toranjtaropood

دقت کنین open صفته و فعل جمله swung هست.
(گذشته Swing)
بطور کلی معنی ش میشه در کامل باز شد.
اما با توجه به فعل به کار رفته متوجه میشیم در با حرکت چرخشی باز شده (نه مثل درهای Automatic.) :slightly_smiling_face:

3 Likes