تالار زبانشناس

در جمله زیر یبار گفته open پس را swung رو قبلش استفاده رده؟

When Amelia Bedelia arrived, the front door swung open


این تاپیک مربوط به داستان« ملیا بدلیا، پارتیِ خواب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « آملیا بدلیا »

1 Likes
3 Likes

خو درهای ما هم با حرکت چرخشی باز میشه خو نمیگیم در با لولا چرخید باز شد ای خدا :sob:

2 Likes

برای درهای Automatic خب این فعل دیگه کاربرد نداره.
اما بطور کلی بجای swung open، میشه از opened استفاده کرد. در اینجا فعل هست و اشکال نداره.
در جمله کامنت دیگه هم بجای swung wide open میشه از opened wide استفاده کرد.

2 Likes

اره این خوبه:grimacing::grin::crazy_face: وجود swung اذیتم میکنه

2 Likes