تالار زبانشناس

معنی get a grip ینی چی


این تاپیک مربوط به « خوک بیس بالیست » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی روان » فصل: « Baseball Pig »

2 Likes

مترجم

3 Likes