تالار زبانشناس

علتingگرفتن فعل listenدر جمله

thank you for listening


این تاپیک مربوط به داستان« Story 2 - Dustin Wants to Take a Vacation » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

جواب سوالمو گرفتم.چون فعل بعد از حرف اضافهforاومده

2 Likes