تالار زبانشناس

کاربرد کلمه would


این تاپیک مربوط به فصل« تز، به سوی نجات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی »

1 Likes

در اینجا :point_down: گفته شده

1 Likes