Won't کاربرد

Won't کاربرد
0.0 0

#1

آیا این کلمه شکل مخفف will not هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

بله مخفف همين عبارت هست.