تالار زبانشناس

Won't کاربرد

آیا این کلمه شکل مخفف will not هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

بله مخفف همين عبارت هست.

3 Likes