تالار زبانشناس

سلام دوستان خوب هستید پاسخ این دو سوال چی میشه لطفا کمکم کنید

A: Who bought the tickets?
B: My father buys.
My father bought.
(4) A: Do you work with a computer?
B: Yes, I did.
Yes, I do.

2 Likes

سلام. خوش اومدید :sunflower:

کافیه به زمان فعل ها دقت کنید

فعل bought، زمان گذشته ی فعل buy هست

حال ساده

گذشته ی ساده :white_check_mark:

و پرسش دوم

جمله تون پرسشه و زمان جمله، تو فعل کمکی نهفته س

حال ساده

گذشته ساده

حال ساده :white_check_mark:

2 Likes

Thanks​:slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile:

2 Likes